Τσίμπημα μέλισσας

Ας το παραδεχτούμε, τα τσιμπήματα είναι αναπόφευκτα αν διατηρείτε μέλισσες, αλλά δεν χρειάζεται να είναι μέρος της καθημερινότητάς σας. Ο σεβασμός προς τις μέλισσές σας είναι το πρώτο πράγμα. Σεβαστείτε τις μέλισσές σας και μάθετε να κατανοείτε τη συμπεριφορά τους. Σεβαστείτε τον εαυτό σας λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα για να αποφύγετε τα τσιμπήματα των μελισσών. Ο χειρισμός σας