Κερί μέλισσας

Επειδή τα κεριά από κερί μέλισσας δεν ήταν προσιτά για τον απλό λαό, κατασκευάζονταν μόνο για την εκκλησία και τους πλούσιους πριν από αιώνες. Παρόλο που το ταλίπαρο ή το ζωικό λίπος ήταν το πιο αξιόπιστο και οικονομικό υλικό για την κατασκευή κεριών, είχε επίσης το μειονέκτημα ότι απελευθέρωναν μια δυσάρεστη οσμή έως και

Many people don’t know that they could be using products containing beeswax and may not be aware of it. We’ve all heard of beeswax. But have you ever stopped to consider how it is made and why? It’s likely that you haven’t, so let me tell you. My wife and I switched to natura

Candles were once the only light source for every home in the globe. It’s only natural that beeswax, a byproduct from honey production, would be used to make this household necessity. Because they are 100% beeswax and contain no synthetic additives, beeswax candles can be very intriguing. Bees