styczeń 2022

Pszczelarstwo dla początkujących wymaga wiedzy i doświadczenia, które są niezbędne do profesjonalnego zarządzania i uruchomienia pasieki. Niezależnie od tego, gdzie ktoś znajduje się na naszej planecie, podstawy są takie same. Pasieka może być założona przez początkującego w małej lub dużej skali. Jednakże, jeśli początkujący zdecyduje się na rozpoczęcie

Spójrzmy prawdzie w oczy, użądlenia są nieuniknione, jeśli hodujesz pszczoły, ale nie muszą być one częścią twojego codziennego życia. Szacunek dla twoich pszczół to pierwsza rzecz. Szanuj swoje pszczoły i naucz się rozumieć ich zachowanie. Szanuj siebie, podejmując niezbędne kroki, aby uniknąć użądleń pszczół. Postępowanie z Tobą