Bee’s World

Úplné a důkladné znalosti biologie včely medonosné jsou pro úspěšné včelaření nezbytné. To zahrnuje pochopení životního cyklu včely medonosné. Dalo by se dokonce říci, že včelařství je o pochopení biologie včel. Životní cyklus včely medonosné je fascinující. Co je to čestný