Sağlıklı Arı

Bal arıları yüzlerce yıldır insanoğlunun ilgisini çekmektedir. Yakın zamanda yapılan çevre araştırmaları, arıların çevre için taşıdığı önemi vurgulamıştır. Arılar bize ne kazandırır? Bal arıları iki önemli role sahiptir. Birincisi, tozlaştırıcıdırlar. İkincisi, bal ve diğer arı ürünlerinin üreticileridir.